top of page

WISC IV-Zeka Testi

Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeği (WÇZÖ) bireysel olarak uygulanan 6 yaş 0 ay ile 16 yaş 11 ay yaş aralığındaki çocukların bilişsel yeteneklerini ölçen, klinik bir ölçme aracıdır. WÇZÖ-IV, klinik alanda çocuklar için yaygın olarak kullanılan WISC-R ‘ın güncellenmiş halidir. WISC-R’ın uyarlama yapıldığı yıllardaki koşullarla sınırlı kalması nedeni ile günümüz çocuklarının zihinsel gelişimlerini, güçlü ve zayıf yönlerini tam olarak yansıtmadığı düşüncesiyle yenilenmesine ihtiyaç duyulmuştur.

WÇZÖ-IV

  • Bilişsel gelişim

  • Zihinsel değerlendirme

  • Bilişsel süreçlere ilişkin güncel araştırmalara dayanarak yapılan normlar

  • Yeni alt testler

Çocuğun performansını farklı işlev alanlarıyla yansıtan dönüştürülmüş puanların vurgulanmasıyla önemli yenilikler içeren özgün bir ölçek olup daha fazla bilgi vermektedir.

Test; üstün zeka, zihinsel engel veya kişinin bilişsel açıdan güçlü ve zayıf yönlerin belirlenmesi için yapılan bir değerlendirmenin parçası olarak da kullanılabilmektedir. Sonuçlar tedavi planı, klinik, nöropsikolojik değerlendirme için önemli bir bilgi sağlamaktadır.

WÇZÖ -IV Özel Terapi Tıp Merkezi bünyesinde klinik psikolog'larca uygulanmaktadır. Detaylı bilgi için 0242 2448883 nolu telefondan bize ulaşabilirsiniz.

bottom of page